2 3 4 5 6 7 8 9 10

Main Menu

Šk. rok 2023/2024

Školský rok 2023/2024 

 

 

 

  • I. oddelenie: 1.B, 2.B p. Mgr. A. Varmusová - v priestoroch ŠKD

 

  • II. oddelenie: 1.A, 2.A p. M. Kolláriková - v škole na prvom poschodí

 

  • III. oddelenie: 3.A, 4.A, 4.B p. Bc. L. Kvasniaková - v priestoroch školy

 

Prevádzka ŠKD od 11.00-16.00 hod.

 

  • V čase od 13.30 do 15.00 prebieha rekreačná činnosť

a nemusíte nás zastihnúť v priestoroch školy.

 

  • Poprosíme poplatok za ŠKD uhrádzať do 10. v mesiaci.