2 3 4 5 6 7 8 9 10

Main Menu

Šk. rok 2022/2023

Školský rok 2022/2023 

 

  • I. oddelenie: 1.B, 2.A p. Mgr. A. Varmusová - v priestoroch ŠKD

 

  • II. oddelenie: 1.A, 2.A p. M. Kolláriková - v škole na prvom poschodí

 

  • III. oddelenie: 3.A, 3.B, 4.A p. D. Padyšáková - v priestoroch školy

 

Prevádzka ŠKD od 11.00-16.30

 

  • V čase od 13.30 do 15.00 prebieha rekreačná činnosť

a nemusíte nás zastihnúť v priestoroch školy.

 

  • Poprosíme poplatok za ŠKD uhrádzať do 10. v

mesiaci.

September v ŠKD:

Šarkaniáda

Potulky jesennou prírodou

Jeseň

Dizajnéri

 

 

 

 

 

Malí knihovníci z ŠKD

 
,, Knihy sú pre ľudí tým,  čím sú pre vtákov krídla."
                          John Ruskin
 

KRÁSNY DEŇ OTCOV

I keď je Deň otcov ešte stále podstatne menej zaužívaný a oslavovaný, ako Deň matiek, dnes si ho pripomínajú už aj tie najmenšie deti  – veď aj ockovia sú predsa veľmi dôležití...

Ocino je najlepší

Ten náš tato najlepší je,
môžu nám ho závidieť.
Život vždy s ním zábavný je,
rozveseliť hneď nás vie.

Dnes mu chceme za to
veľkú vďaku vyjadriť.
Že je taký super tato,
netromfne ho veru nik! :)