2 3 4 5 6 7 8 9 10

Main Menu

DEŇ MATIEK

Aj  napriek  pretrvávajúcej situácii, ktorá  nám  nedovoľuje  spoločne  osláviť  Váš  

sviatok,  myslíme na Vás. 

Slovo,,Mama”, veď to viete, najkrajšie je v celom svete.

Prvýkrát   som  celkom  sama  slovo  ,,Mama”  napísala.

M,a,m,a  zložila som tieto  hlásky pre mamičku z veľkej   lásky.

Ja  ťa  ľúbim,  mama  moja,  pravdivé  sú   tieto  slová.

Prajeme  Vám  krásny  DEŇ  MATIEK,  veľa  šťastia,  zdravia  a  krásny  úsmev  

na  každý  deň.

Ľúbime Vás,  naše  drahé  mamy….      

                                                            Vaše deti z ŠKD